ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» ВИДАЄТЬСЯ І ЗАСНОВАНИЙ  ДОНЕЦЬКИ М  НАЦІОНАЛЬНИ М   УНІВЕРСИТЕТ ОМ  ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ  ІМЕНІ Михайла Туган-БАРАНОВСЬКОГО  З 1998 Р.

Методы,  определяемые в ходе исследований в области социального обеспечения в целях обеспечения доступа к государственным и муниципальным образованиям, в том числе в стране и в стране.

Метою збірника є оприлюднення результатів наукових досліджень в області харчових технологій за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників, спрямоване на підвищення наукового рівня і сприяння обміну знаннями фахівців харчової галузі.

Основними завданнями збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв»  є:

- створення дискусійної платформи для аналізу та висвітлення останніх досягнень науки в області технологій, обладнання, процесів і апаратів харчових виробництв;

- здійснення наукової комунікації та активізація розвитку міжнародного співтовариства між науковцями і практичними фахівцями харчової галузі в інтересах їхньої професійної діяльності;

- розміщення  інформації про актуальні теоретичні і прикладні дослідження зі створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів механізації трудомістких процесів і виробництв, а також із вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств;

- створення відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в харчовій галузі;

- сприяння розвитку наукової школи Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу ДонНУЕТ, а також розширення зв'язків з науковими та освітніми спільнотами;

- сприяння розміщенню публікацій результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, сучасних доробок молодих фахівців та талановитих студентів;

- забезпечення легкого, зручного та оперативного доступу до інформаційних матеріалів з харчових технологій.