АНАЛІЗ СИРОВИНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПЕКТИНОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ

Харківський державний університет харчування та торгівлі

  • Г.В. Дейниченко Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • В.В. Гузенко Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • О.В. Омельченко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Г.В. Гейєр Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • А.О. Кузьменко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: пектин, концентрат, технологія, сировина, виробництво.

Анотація

Аналітичні дослідження показали, що зменшити дефіцит харчових волокон, зокрема, пектинових речовин, у харчуванні населення дозволяє введення їх у різноманітні харчові продукти. Проте сьогодні промислове виробництво пектинопродуктів розвинено недостатньо, що пов’язано з недосконалістю  технологічних ліній. Визначено закономірності вибору сировини для подальшого проведення досліджень з одержання пектинових концентратів. Представлено ґрунтовний аналіз існуючих схем виробництва пектину та обґрунтовано вибір раціональної технології з урахуванням ресурсозбереження та енергоефективності. Надано опис одержаної схеми промислового виробництва пектинового концентрату із зазначенням параметрів процесів та відходів. Проаналізовані екологічні чинники, що визначають перспективність впровадження запропонованої схеми до промислового використання для виробництва якісного екологічно чистого пектинового концентрату.

Отримані результати можуть бути використані в подальшому під час формування теоретичних та експериментальних досліджень процесів екстрагування пектинових речовин, концентрування й очищення пектинових екстрактів та сушіння готового продукту загальної технології одержання пектинових концентратів. Приведена інформація може бути використана під час проектування технологічних та технічних рішень з подальшим впровадженням розробленої технологічної лінії на підприємствах переробки сільськогосподарської рослинної сировини.

Опубліковано
2020-06-26