МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АЛГОРИТМИ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  • В.П. Хорольський Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Ю.М. Коренець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • О.К. Копайгора Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: ідентифікація, алгоритми керування, адаптація, адаптивні системи, керування виробництвом, хлібобулочні вироби.

Анотація

Теоретично доведено, що ідентифікація процесів виробництва хліба здійснюється шляхом визначення режимів роботи керованого процесу та розмірності його стану, на основі чого за допомогою методів оптимізації немінімальнофазових об’єктів харчової промисловості визначається структура та параметри моделі процесу, що дозволяє побудувати алгоритми адаптації, які адаптуються до змін параметрів об’єкту. Розроблено адаптивні системи оптимального керування процесами виробництва хлібобулочних виробів, що дозволяє підвищити якість керування цими процесами при зміні їх параметрів і режимів роботи , збуреного середовища та цілей керування. Розроблені алгоритми реалізовані за допомогою сучасних мікропроцесорних систем, які працюють в якості ідентифікаторів і забезпечують автоматично квазіоптимальне налагодження систем керування технологічними стадіями виробництва продуктів харчування. Встановлено, що оптимальні показники якості регулювання при виробництві хліба досягаються за допомогою адаптивних цифрових регуляторів, а саме: при використанні адаптивних цифрових регуляторів у системі керування стадіями виробництва заморожених сортів хліба, дисперсія регулювального параметру знизилась в 2,1 раза а час перехідного процесу зменшиться на 25% у порівнянні в ПІД-регулюванням.

Опубліковано
2020-06-26