ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ФАБРИКА З ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  • В.П. Хорольський Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Ю.М. Коренець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • О.К. Копайгора Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • М.С. Ткач Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: хліб, опара, тісто, випікання, інтелектуальна система управління, кавітація, теплові процеси, роторна піч.

Анотація

Розроблено інтелектуальну систему автоматизованого управління вироб-ництвом хлібобулочної продукції, у якій аналіз збурень сировини, води та обладнання виконано за допомогою системи моніторингу робочих характеристик технологічного обладнання. Побудова адаптивних систем керування дозволяє синтезувати нечіткі регулятори для елементарних операцій технологічних процесів виробництва хліба з урахуванням нелінійності об’єкта керування. Відпрацювання еталонного завдання в умовах невизначеності зовнішніх і внутрішніх збурень, які не контролюються датчиками, може бути оцінено експертною системою формування законів керування технологічним процесом виробництва хліба. Врахуван-ня знань і навичок операційного персоналу в експертній системі управління з агентськими технологіями моніторингу робочих характеристик обладнання та якості сировини, у тому числі води, дозволяє побудувати робасні інтелектуальні системи управління хлібозаводом з оптимізацією його параметрів продуктивності та мінімізацією питомих енерговитрат.

Опубліковано
2020-06-26