СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД НЕІОНІЗУЮЧИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  • О.В. Омельченко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Д.П. Заікіна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Г.В. Гейєр Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • О.В. Абрамова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Ключові слова: неіонізуючі електромагнітні випромінювання, електричні поля, електромагнітне забруднення виробничого середовища, принципи і засоби захисту працівників, електромагнітна безпека, електромагнітна екологія.

Анотація

Метою огляду було вивчення проблеми впливу електромагнітного випро-мінювання на працівників. Розглянуто сучасні способи захисту працівників від неіонізуючих електромагнітних випромінювань та електричних полів. Обґрунтовано, що вибір методів і засобів захисту від впливу електромагнітних полів і випромінювань залежить від виду прояву випромінювання та багато в чому визначається характеристиками джерел за частотою. Варіюючи взаємним розташуванням небезпечних зон і зон перебування працівників у просторі, можна істотно впливати на вирішення завдань із захисту персоналу та виробничого середовища від негативного впливу неіонізуючих електромагнітних випромінювань і електричних полів. Зроблено висновок про те, що електромагнітні екрани є найбільш ефективним засобом вирішення проблем електромагнітної безпеки і електромагнітної екології. Таким чином, застосування якісних екранів дозволяє вирішувати завдання персоналу від підвищеного рівня електромагнітних полів і забезпечення сприятливої екологічної обстановки навколо діючих установок та інших пристроїв. Крім цього, наголошено, що важливим способом забезпечення екрануванням є прогнозування коефіцієнтів екранування з використанням розрахункових методів і моделювання. Отримані результати спрямовані на подальші дослідження щодо забезпечення ефективних заходів задля захисту персоналу від впливу неіонізуючих електромагнітних випромінювань та електричних полів.

Опубліковано
2020-06-26